Məhsul kataloqu

Konverterlər

Filterlə:
Filtr

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Stokda mövcud deyil

Konverterlər

Konvertorlar məlumatları bir formatdan digərinə çevirən cihazlar və ya proqramlardır. Onlar adətən audio, video, şəkillər və sənədlər kimi rəqəmsal faylları bir fayl növündən digərinə çevirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, audio çevirici MP3 faylını WAV(  Windows Media Video) faylına çevirə bilər. Video çevirici MP4 faylını WMV faylına çevirə bilər. Sənəd çeviricisi PDF faylını Word sənədinə çevirə bilər.

Konvertorlar müxtəlif cihazlar və ya proqram təminatı arasında uyğunluğu yaxşılaşdırmaq, fayl ölçüsünü azaltmaq və ya faylın keyfiyyətini artırmaq kimi müxtəlif səbəblərə görə faydalıdır.