Каталог товаров

FAQ

  • MALLAR ŞƏKİLƏ, RƏNGƏ VƏ ÖLÇÜYƏ UYĞUN OLMADISA VƏ DİGƏR SƏBƏBƏLƏRDƏ NƏ ETMƏLİYƏM?

    Malın alındığı tarixdən etibarən 14 gün ərzində (alınma tarixi nəzərə alınmadan) - İstifadə olunmamış, təqdimatı və istehlak xassələri qorunub saxlanmış, malların siyahısına daxil edilməyən məhsulla dəyişdirə bilərsiniz. dəyişdirilə və ya qaytarılacaq: dəyərin müvafiq yenidən hesablanması ilə hər hansı digər. Bunun üçün ödənilmiş pulu qaytarın və alın və ya çatlar. Təqdimatın saxlanılıb-saxlanılmadığını qiymətləndirməyin ən asan yolu suala cavab verməkdir: “Mən bu məhsulu yenisi ilə eyni formada alardımmı?”

  • MƏHSULUMUN ZƏMANƏT MÜDDƏTİ NƏDİR?

    Malın zəmanət müddəti onun satıldığı tarixdən hesablanır. Bu adətən məhsulun istismar sənədində (zəmanət kartı, texniki məlumat vərəqi, etiket və ya məhsula əlavə edilmiş digər sənəd) göstərilir.